Národná recyklačná agentúra Slovensko


AKTUALITY NARA-SK

ZOBRAZIŤ STARŠIE AKTUALITY

AKTIVITY NARA-SK

ZOBRAZIŤ STARŠIE AKTIVITY

OCENENIA NARA-SK


ČLENOVIA NARA-SK

Ing. JÁn Plesník - XANTO

Stavby, rekonštrukcie, design

WEB

SK-Tex, s.r.o.

www.sk-tex.com

WEB

EIB Consult, s.r.o.

www.eibconsult.sk

WEB

Matej Plesník, DiS.

 

KURUC Company, s.r.o

www.kuruc.sk

WEB

Peter Bolek - EKORAY

www.ekoray.sk

WEB

VIK, s.r.o.

Vzdelávanie, informácie, konzultácie

WEB

Bonar Geosynthetics, a.s.

www.texiplast.sk

WEB

AZR

Asociácia zamestnávateľov rómov

WEB

Živnostenské spoločenstvo

Zvolen

Technická univerzita

Zvolen

WEB

Skládky a odpady, s. r. o.

www.sao.sk

WEB

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

www.uniag.sk

WEB

Ing. Juraj Šuty

DOMINO PROJEKT

WEB

Ing. Vladimír Mosný

HYCOMP

Entus management

www.entus.sk

WEB

EKORAST S.R.O.

www.ekorast.sk

WEB

Potichu s.r.o.

www.potichu.sk

WEB

ČESTNÍ ČLENOVIA NARA-SK


Ing. Michal Kravčík, Csc.

Ľudia a voda

RNDr. Ján Plesník, CSc

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

Prof. Juraj Hraško DrSc.

akademik Slovenskej akadémie vied

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

Ústav vÝzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. László Miklós DrSc. Dr. h. c.

akademik Slovenskej akadémie vied

Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.

Ing. Gabriel Benč, CSc.
PARTNERI NARA-SK

WBTID

Svetová oibchodná a investičná databáza

WEB

SACC Slovak-Asian

Chamber of Commerce

WEB

Združenie domových samospráv

WEB

REDE
Real Estate Development

www.rede.sk

WEB

LCA studio

www.lcastudio.cz

WEB

TATRA PRAVENEC REAL

www.tpr.sk

WEB

CONSTRUCTION CLUSTER DUNDJER

www.dundjer.co.rs

WEB

Arch-AT, s.r.o.

www.arch-at.sk

WEB

Hanon Systems

www.hanonsystems.com

WEB

Karol Kovács, s.r.o.

www.karolkovacs.sk

WEB

Icopal Synthetic Membranes

www.icopal-synthetic.eu

WEB

3 Energy, s. r. o.

www.3energy.sk

WEB

RIEŠENIA NARA-SK


Akustika
 
 
 
 
Dopravná infraštruktúra
 
 
Stavebné izolácie
 
 
Športové plochy
 
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.

KONTAKTY NARA-SK
"Národná recyklačná agentúra Slovensko"

IČO:
 42396336 
Sídlo: A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
Kontaktná adresa:
Lučenecká cesta 6, 96001 Zvolen  
Sídlo / Okres: Zvolen / Zvolen 
Dátum vzniku: 26. 05. 2015 
Kontaktná osoba: Matej Plesník, DiS.
Mobil: 0907 136 851
E-mail: naraslovensko@gmail.comVšetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK