Národná recyklačná agentúra Slovensko


AKTUALITY NARA-SK

ZOBRAZIŤ ĎALŠIE AKTUALITY

AKTIVITY NARA-SK

ZOBRAZIŤ ĎALŠIE AKTIVITY

ČLENOVIA NARA-SK

Ing. JÁn Plesník - XANTO

Stavby, rekonštrukcie, design

WEB

SK-Tex, s.r.o.

www.sk-tex.com

WEB

JK-BIZ, s.r.o

www.jkbiz-sk.webnode.sk

WEB

EIB Consult, s.r.o.

www.eibconsult.sk

WEB

Matej Plesník, DiS.

 

INTERTECH PLUS, s.r.o.

www.intertechplus.cz

WEB

KURUC Company, s.r.o

www.kuruc.sk

WEB

Peter Bolek - EKORAY

www.ekoray.sk

WEB

VIK, s.r.o.

Vzdelávanie, informácie, konzultácie

WEB

Bonar Geosynthetics, a.s.

www.texiplast.sk

WEB

AZR

Asociácia zamestnávateľov rómov

WEB

Živnostenské spoločenstvo

Zvolen

Technická univerzita

Zvolen

WEB

Skládky a odpady, s. r. o.

www.sao.sk

WEB

ARBOR-okrasné a ovocné škôlky,s.r.o.

www.arbor.sk

WEB

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Nitra

WEB

Ing. Juraj Šuty

DOMINO PROJEKT

WEB

Ing. Vladimír Mosný

HYCOMP

Entus management

www.entus.sk

WEB

ČESTNÍ ČLENOVIA NARA-SK

Ing. Michal Kravčík, Csc.

Ľudia a voda

RNDr. Ján Plesník, CSc

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

Prof. Juraj Hraško DrSc.

akademik Slovenskej akadémie vied

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

Ústav vÝzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.


RIEŠENIA NARA-SK


Akustika
 
 
 
 
Dopravná infraštruktúra
 
 
Stavebné izolácie
 
 
Športové plochy
 
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.

PARTNERI NARA-SK

WBTID

Svetová oibchodná a investičná databáza

WEB

SACC Slovak-Asian

Chamber of Commerce

WEB

Združenie domových samospráv

WEB

KONTAKTY NARA-SK
"Národná recyklačná agentúra Slovensko"

IČO:
 42396336 
Adresa: Pribinova 544/3,  960 01 Zvolen 
Sídlo / Okres: Zvolen / Zvolen 
Dátum vzniku: 26. 05. 2015 
Kontaktná osoba: Matej Plesník, DiS.
Mobil: 0907 136 851
E-mail: naraslovensko@gmail.comVšetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK