Národná recyklačná agentúra Slovensko


13.09.2017

MAP 2017 - 12th International Conference, TUZVO Zvolen

POZVÁNKA PREZENTÁCIA

05.09.2017

IKEA Components - slávnostné otvorenie, Malacky

FOTO FOTO FOTO

16.06.2017

Informačný seminár pre obce, Girlatovce

POZVÁNKA

15.06.2017

Náklady životného cyklu prezentácia, Bratislava

FOTO

26.05.2017

Seminár
Inovácie environmentálnych prístupov

POZVÁNKA

24.04.2017

Seminár IROP, Banská Bystrica

FOTO FOTO

20.04.2017

Seminár adaptácia na zmenu klímy, Zvolen

FOTO

29.03.2017

Filmový festival Ekotopfilm Envirofilm

WEB

08.03.-04.04.2017

Na bajku univerzitou

PLAGÁT

29.-30.03.2017

Konferencia s medzinárodnou účasťou ENERGOFUTURA 2017

PRIHLÁŠKA POZVÁNKA

07.02.2017

Deň otvorených dverí FEE TUZVO

ČLÁNOK

23.11.2016

Podpora vidieka na SVK - Bratislava

FOTO

21.11.2016

PRE VODU - Ekopolis - Košice

FOTO

26.10.2016

ARVI anténa Prešov – Sociálne podniky a ZVO so zameraním na MRK, Bardejov

Pozvánka

25.10.2016

Cities and Water – International Conference, Bratislava

Pozvánka

24.10.2016

Srbsko-Slovenské inovačné Fórum 2016, Belehrad

Pozvánka

19.–20.10.2016

Ekoinovačné Slovensko

Prihláška Pozvánka

19.10.2016

Únia miest Slovenska – Projekt LADDER, Bratislava

Pozvánka

13.10.2016

Mestá pre ľudí – Nóri na Slovensku, Zvolen

Pozvánka

21.09.2016

Seminár
„Od globálneho ku lokálnemu (a naopak)“

poďakovanie za účasť

13.09.2016

Začiatok projektu - Inovácia TKP 2016,
TUZVO Zvolen

FOTO

12.08.2016

Zmena klímy
Zvolen

FOTO

13.07.2016

Výjazdové zasadnutie KŽP
Zvolen

FOTO

06.07.2016

Mestský úrad Trnava
odbor územného rozvoja a koncepcií

16.06.2016

Aqua 2016, Trenčín

pozvánka

12.05.2016

Tech Summit Bratislava

web prezentacia

15.04.2016

Kooperačné podujatie TATRA EXPO stavebníctvo a bývanie 2016,
Poprad

17.02.2016

Ministerstvo životného prostredia, Stretnutie štátny tajomník Ferenc, Bratislava

09.02.2016

Česko-Slovenská
cezhraničná spolupráca,
Krajné

video

04.02.2016

Ministerstvo vnútra,
Odbor adaptácia na klimatické zmeny, Bratislava

03.02.2016

Slovenská agentúra
životného prostredia,
Bratislava

 

Inovatívne riešenia
pre klimatické zmeny na princípe
Obehového hospodárstva

prezentácia

 

Leták obehové hospodárstvo

leták

12.11.2015

Zlatý mravec 2015

web prihláška

05.11.2015

Úloha miest a obcí
v integrácii MRK

pozvánka

29.10.2015

Obehová ekonomika a inovácie
vo vývoji

pozvánka prezentácia

07.10.2015

Seminár o uplatňovaní sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní

pozvánka

22.09.2015

Možnosti sociálnej ekonomiky
v podmienkach obcí a miest Slovenska

pozvánka prezentácia

10.09.2015

East-West Európska sieť
medzi mestami

pozvánka prezentácia
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK