Národná recyklačná agentúra Slovensko

Biotechnická inovácia pri využití dažďovej vody v meste

Dátum: 01.07.2015, Autor: Ing. Ján Plesník


Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen prerokovalo dňa 29.06.2015 projekt „Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen. Následne sa uskutočnila obhliadky prvých lokalít na riešenie Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami so zameraním na zadržanie dažďovej vody.

Národná recyklačná agentúry Slovensko predsavila zúčastneným zástupcom Mesta Zvolen, komisie životného prostredia Mesta Zvolen, Povodia Hronu, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a občanov, nové technické riešenia zo zhodnotených odpadov v súlade s Programom obehového hospodárstva.
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK