Národná recyklačná agentúra Slovensko

Tech summit Bratislava 2016

Dátum: 20.05.2016, Autor: Matej Plesník, DiS. a techsummit.skNárodná recyklačná agentúra Slovensko sa 12.5.2016 zúčastnila odborného semináru Techsummit v Bratislave, kde prezentovala
riešenia na adaptáciu zmeny klímy.


Tech Summit Bratislava bola dvojdňová konferencia spolu s výstavou zameranou na strategické technologické oblasti Digital economy.

V akejkoľvek oblasti ekonomiky, či sa jedná o oblasť podnikania, marketingu, zdravotníctva, vzdelávania, dopravy, sú potrebné pre inovátorov best practice inšpirácie nových technológií k hľadaniu riešení jedinečných situácií a problémov, s ktorými sa stretávajú.

Summit si kládol za cieľ predstaviť nové technológie v celej šírke oblastí ekonomiky, ale aj v rámci „Internet vecí“, ktorých aplikácie výrazným spôsobom smerujú k možnej transformácii a reštrukturalizácii hospodárstva krajiny.

 

techsummit.sk
facebook techsummit 2016


 Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK