Národná recyklačná agentúra Slovensko

V rámci slovenského predsedníctva sa uskutoční vlajkové podujatie MŽP SR

Dátum: 20.07.2016, Autor: MŽP SRV rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ organizuje Ministerstvo životného prostredia SR medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“.

Vlajkové podujatie rezortu sa uskutoční 6. až 7. septembra v Hoteli Saffron v Bratislave. Ministerstvo chce týmto pritiahnuť pozornosť odborníkov, politikov najvyšších predstaviteľov EÚ, medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora a občianskej spoločnosti a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o kľúčových otázkach prechodu na zelené hospodárstvo. Súčasťou konferencie bude tiež sprievodná časť venovaná prezentácii príkladov inovatívnych riešení a prístupov zo Slovenska a krajín EÚ.

Výstupy z podujatia slovenské predsedníctvo predstaví na stretnutí ministrov životného prostredia krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia.

Na konferenciu sa je možné registrovať on-line do 31. augusta 2016. Formulár a informácie o registračnom poplatku sa nachádzajú na http://www.t2ge.eu/content/registration-form. Informácie o konferencii sú zverejnené na webovej stránke www.t2ge.eu.

Programovým garantom podujatia je MŽP SR, organizačným garantom Slovenská agentúra životného prostredia a partnermi PEDAL Consulting, s.r.o. a Motion zone, s.r.o. Na príprave programu sa úzko spolupracuje s Európskou komisiou, Európskou environmentálnou agentúrou a OECD.


Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK