Národná recyklačná agentúra Slovensko

Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo

Report z T2gE – Transition to the Green Economy

Dátum: 10.09.2016, Autor: Odbor komunikácie MŽP SR

Za NARA-SK sa podujatia zúčastnil: Ing. Štefan Repko,  člen NARA-SK, riaditeľ KRA B. Bystrica, predseda Rady zástupcov IS RRA
Vyše 500 odborníkov, politikov, zástupcov medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora, občianskej spoločnosti a investorov z 32 krajín sveta sa počas dvoch dní (6.-7.9.) zišlo v Bratislave, aby diskutovali o udržateľnej obehovej ekonomike. Medzinárodnú konferenciu „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Keďže Slovensko chce byť lídrom v strednej Európe v prechode na zelené hospodárstvo, MŽP bude v podobných fórach pokračovať aj v budúcnosti. Týmto nultým ročníkom plánuje založiť tzv. „Bratislavský proces pre zelenú ekonomiku - Bratislava Green Economy Process“, ktorý vytvorí stabilnú platformu na výmenu najlepších skúseností, riešení a zhodnotenie pokroku smerom k obnoviteľnému hospodárstvu.

O možnosti a prípadnom záujme na vznik takéhoto fóra bude minister životného prostredia SR László Sólymos hovoriť v Paríži so svojimi kolegami z OECD a počas Rady s ministrami životného prostredia a klímy krajín EÚ. „Diskusie počas predchádzajúcich dvoch dní znovu potvrdili, že v Európe máme vybudovaný robustný systém na monitoring čiastkových politík, ktoré prispievajú k prechodu na zelenú ekonomiku. Či už je to štatistický, reportingový alebo monitorovací systém stavu životného prostredia alebo správy o pokroku v obehovej ekonomike. Čo nám pravdepodobne chýba, je pravidelná možnosť neformálne hovoriť o výsledkoch, ktoré by pomohli hodnotiť pokrok na ceste k zelenej ekonomike a o potrebných ďalších krokoch,“ priblížil šéf slovenského envirorezortu László Sólymos. Ako poznamenal, názory na spôsob a rýchlosť tohto procesu sa síce líšia, avšak všetci si sú vedomí dôležitosti jeho zavedenia do každodennej praxe na individuálnej aj globálnej úrovni. „Som rád, že táto konferencia dokázala, že nikomu z nás nechýba ochota k takejto spolupráci,“ dodal minister.

Zelená ekonomika je v podstate také fungovanie hospodárstva, ktoré zabezpečuje ekonomický rast a rozvoj spoločnosti pri čo najefektívnejšom využívaní prírodných energetických a materiálnych zdrojov. Ide o relatívne nový koncept, pretože kým v minulosti sa dôraz kládol na čo najväčšiu spotrebu, v posledných rokoch sa do pozornosti dostáva čo najracionálnejšia výroba. Mnohí rečníci v tejto súvislosti upozornili na vyčerpateľnosť celosvetových prírodných zdrojov, pričom plytvanie nimi ohrozuje celkovú udržateľnosť systému.

Politické odporúčania, ktoré vzišli z bratislavskej konferencie, budú slúžiť pre ďalšie diskusie na vyššej politickej úrovni. Slovenské predsedníctvo ich predstaví na stretnutí ministrov životného prostredia krajín OECD v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia.
Na vlajkovom podujatí MŽP vystúpili aj podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov Karmenu Vella, nórsky minister pre zmenu klímy a životné prostredie Vidar Helgesen, výkonný riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx či zástupca generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamaki.

Účastníci konferencie napríklad hovorili o potrebe vypracovania plánu prechodu na zelené hospodárstvo na európskej, ale aj národnej úrovni. Vyzvali na zmenu legislatívy a daňového systému, ktoré by vytvorili lepšie podmienky pre zelenú ekonomiku. Ďalej sa hovorilo o zvýšení recyklácie odpadov, ktoré by sa znovu dostali do obehu, väčšej podpore malých, stredných podnikateľov, ale aj veľkých firiem tak, aby sa snažili o väčšiu materiálovú efektívnosť. Za kľúčové a nevyhnutné však označili financovanie, pričom hybnou silou v tejto oblasti by podľa nich mohol byť súkromný sektor. Viac investovať treba aj do inovácií, vedy a výskumu.

Európska komisia vlani v decembri prijala nový balík o obehovom hospodárstve, pričom z programu EÚ Horizont 2020 je na vedu a výskum určených 650 miliónov eur. Ďalších 5,5 miliárd eur je zo štrukturálnych fondov určených na odpadové hospodárstvo, ako aj obehové hospodárstvo na vnútroštátnej úrovni.

Pri tejto príležitosti bola vydaná sprievodná publikácia s názvom Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu, ktorú si môžete stiahnuť v sekcii dokumenty a orgány v dokumentoch na stiahnutie.

 
publikacia "Slovenska republika smerom k zelenemu hospodarstvu" v digitalnej podobe na http://www.sazp.sk
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK