Národná recyklačná agentúra Slovensko

Seminár „Od globálneho ku lokálnemu (a naopak)“

 

Dátum: 28.09.2016, Autor: Matej Plesník, DiS

Únia miest Slovenska v spolupráci s mestom Zvolen, Centrom pre trvalo udržateľné iniciatívy – CEPTA, OZ Slatinka a Občianskym centrum OKO Zvolen – Západ, uskutočnili v rámci projektu LADDER v dňoch 20.-21.9.2016 seminár „Od globálneho ku lokálnemu (a naopak)“.

Podľa hodnotenia účastníkov bolo podujatie prínosom a napomohlo identifikovať prieniky globálneho vzdelávania do oblasti životného prostredia v nadväznosti na udržateľný rozvoj miest, ako aj zvýrazniť úlohu vysokých škôl a mimovládnych organizácií v otázkach poskytovania informácií a vzdelávacích programov smerom k samospráve a občanom.

Prezentácie i fotodokumentácia zverejné na web stránke:www.unia-miest.sk
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK