Národná recyklačná agentúra Slovensko

Ekoinovačné Slovensko

 

Dátum: 30.09.2016, Autor: SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR vás pozývajú na národnú konferenciu Ekoinovačné Slovensko, ktorá sa v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ uskutoční 19. – 20. októbra 2016 v Bratislave.

Cieľom podujatia je sprostredkovať jej účastníkom odpovede na otázky ako sa zorientovať v politicko-strategickej oblasti ekoinovácii, aké finančné nástroje je možné využiť na podporu ich rozvoja a akým spôsobom sa aplikujú v podmienkach SR. Nahliadnite do sveta ekologických inovácií a využite získané teoretické i praktické informácie v praxi.

Účasť na konferencii je bezplatná.
Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom záväznej prihlášky na eis@sazp.sk do 14. 10. 2016.

Podrobné informácie o pripravovanej konferencii budú priebežne aktualizované.


Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK