Národná recyklačná agentúra Slovensko

Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí

Dátum: 08.02.2017, Autor: ekopolis.sk

Nadácia Ekopolis a Karpatský rozvojový inštitút vás pozývajú na seminár Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí, ktorý sa uskutoční dňa 22.2.2017, v čase od 9:15 do 12:15 hod., v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom (zástupcom samospráv, miestnej štátnej správy a ďalším), prioritne z regiónu stredného Slovenska, aktuálne a zrozumiteľné informácie o tom, ako reagovať (opatrenia/technické riešenia, nástroje, možnosti poradenstva a financovania a pod.) na stále častejšie extrémne prejavy počasia – ako sú napr. vlny horúčav, suchá, záplavy, búrky, krátkodobé striedanie teplôt či nárast priemernej teploty, s dôrazom na sídelné prostredie miest a obcí.

Viac na www.ekopolis.sk
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK