Národná recyklačná agentúra Slovensko

NARA-SK na Dni otvorených dverí FEE TU Zvolen

Dátum: 09.02.2017, Autor: Matej Plesník, DiS

Národná recyklačná agentúra Slovensko sa dňa 07.02.2017 zúčastnila Dňa otvorených dverí na Fakulte ekológie a environmentalistiky TUZVO za účasti ministra životného prostreda László Solymosa a štátneho tajomníka ministerstva Norberta Kurrilu.

Článok na teraz.sk: Sólymos na univerzite vo Zvolene: Význam životného prostredia rastie

Pri tejto príležitosti si vymenili zástupcovia NARA-SK svoje poznatky i so štátnym tajomníkom  Norbertom Kurillom a zhodli sa na ďalších spoločných aktivitách presadzovanie environmentálnych zámerov Slovenska v otázkach hospodárenia s vodou, ovzduším, biodiverzitou a odpadovým hospodárstvom na princípoch Obehovej ekonomiky.


Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK