Národná recyklačná agentúra Slovensko

Darujte 2% pre Národnú recyklačnú agentúru Slovensko

Dátum: 17.02.2017, Autor: Matej Plesník, DiS

P O D P O R T E  dobrú myšlienku a venujte 2% z daní Národnej recyklačnej agentúre Slovensko

V roku 2016 sme sa aktívne zapojili vďaka sponzorom a partnerom do napňlánia cieľov (viď aktivity) a  pomohli pre presadzovaní cieľov  formou konzultácií a poradenstva vo viac ako 55 projektov stavebieb.
Predložili a spolupracovali sme na 5 projektoch s environmentálnou tématikou a zahájili sme Environmentálne hodnotenie LCA - environmentálna značka typu III.Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK