Národná recyklačná agentúra Slovensko

Súťaž Zelený Merkúr 2018

Dátum: 12.04.2018, Autor: Matej Plesník, DiS

Dňa 1. Marca 2018 bol pozvaný náš zakladajúci člen firma Ing. Ján Plesník – XANTO na vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu za environmentálne správanie sa firiem „Zelený Merkúr“, ktoré sa uskutočnilo počas verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľní firmy rozvíjajúce aktivity s prírodou

Súťaž bola určená pre organizácie Banskobystrického kraja, rozvíjajúce svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja.

Kritériami pre hodnotenie bol rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, iniciatívy vo firmách, ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu, obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom bola účasť na dobrovoľných schémach environmentálnych politík.

Ocenený projekt CE HOUSE

V súčasnej dobe sú na trhu známe konštrukčné systémy klasickej murovanej stavby, stĺpikovej konštrukcie alebo hotové prefabrikované konštrukčné dielce. Konštrukčný systém domu CE HOUSE je výnimočný využitím inovatívnych materiálov zo zhodnotených odpadov v samotnej stavbe. Dom sa stavia na základovej doske, ktorá je vyhotovená na lôžku z penového skla ako náhrada za prírodný materiál – štrkodrva, makadam. Vlastná základová doska je z plastbetónu. Na takto pripravenú základovú dosku sa osadzuje konštrukčný modulový systém vytvorený z expandovaného polystyrénu EPS a oceľových CD profilov. Stužujúci veniec je vyhotovený z lepených a zbíjaných drevených dosiek - kratina. Z exteriéru sa obvodové steny stavby stužujú doskami TETRA K a z interiéru doskami HMC Acoustic, resp. HMC Protect, interiérový náter Thermoshield. Energetické zhodnotenie obvodového plášťa zabezpečuje predsadená fasáda s otvorenou difúziou vodných pár v skladbe exteriérový náter Thermoshield , doska TETRA K , izolácia EKOSEN ATE . Strecha domu je zateplená fúkanou izoláciou Climatizér Plus alebo recyklovaným textilom EKOSEN ATE. Hrubá stavba domu je ukončená plastovou bridlicou CAPACCO SK2 alebo betónovou škridlou vyrábanou procesom nízko uhlíkovej stopy LCA (EPD). CE HOUSE jednoznačne poukazuje, že minimálne 80% materiálov použitých na hrubú stavbu, má trvalo udržateľný charakter využitia recyklátov, materiálov zo zhodnotených odpadov a materiálov s nízko uhlíkovou stopou výroby.Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK