Národná recyklačná agentúra Slovensko

AQUA 2016: Nakladanie s vodou v mestách a obciach
- kam s tou vodou?

Dátum: 21.05.2016, Autor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.


Problematika vody sa v ostatnom období dostáva čoraz viac do popredia odborných, ale aj laických diskusií. Rýchlo sa rozvíjajúce mestá v Áziia, Afrike, zvyšovanie potreby vody pre poľnohospodárstvo, znečisťovanie zdrojov vody, častejšie a dlhšie obdobia sucha, na druhej strane časté povodne sú javmi, ktoré nás nútia sa pozerať na vodu trochu rozvážnejšie.V niektorých krajinách sveta sa nedostatok vody prejavuje už dlhodobo, odsoľuje sa morská voda, niektoré poľnohospodárske plodiny sa zavlažujú vyčistenou odpadovou vodou, zachytáva a využíva sa dažďová voda.

Často však ide o núdzové riešenia, ktoré môžu mať z dlhodobého hľadiska a jnegatívne vplyvy na ekosystém, na zdravie človeka a pod. Situácia s vodou na Slovensku sa možno na prvý pohľad nezdá výrazne problémová, ale začínajú sa už ukazovať niektoré signály, ktoré by mali viesť k zvýšeniu pozornosti. Zhoršuje sa kvalita zdrojov vody, sú oblasti s krátkodobým nedostatkom vody, na druhej strane prívalové dažde spôsobujú problémy s preťažením stokových sietí a pod. Cieľom tohto seminára je definovať stav tejto problematiky na Slovensku, porovnať našu situáciu s inými krajinami, predstaviť riešenia z iných krajín a poukázať na potrebu hľadania rozumných riešení v blízkej budúcnosti aj u nás.
 

pozvánka na AQUA 2016

Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK