Národná recyklačná agentúra Slovensko

Minister Sólymos predstavil priority MŽP v rámci slovenského predsedníctva

Dátum: 22.07.2016, Autor: MŽP SRK prioritám slovenského predsedníctva v Rade EÚ bude patriť zmena klímy, obehové hospodárstvo, ochrana prírodných zdrojov a oblasť vôd.

„Oblasť obehového hospodárstva bude tvoriť jednu z podstatných častí našej spoločnej práce v budúcich rokoch. Mojou ambíciou je počas nášho predsedníctva dosiahnuť pokrok v rokovaniach o odpadovom balíčku na úrovni Rady pre životné prostredie. Obehové hospodárstvo nechápem ako izolovanú, sektorálnu záležitosť. Túto tému vidím ako obrovskú príležitosť na transformáciu nášho súčasného modelu ekonomického rozvoja smerom k zelenému hospodárstvu,“ zdôraznil László Sólymos. Na túto tému sa v Bratislave uskutoční 6. a 7. septembra vlajková konferencia ministerstva.

Okrem toho plánuje rezort venovať pozornosť predovšetkým klimatickým otázkam. Vzhľadom na dôležitosť témy zmeny klímy ministerstvo zorganizuje aj spoločné neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za zmenu klímy a energetiku. Uskutoční sa 12. júla v Bratislave. Neformálna rada ministrov pre životné prostredie bude 11. júla. Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK