Národná recyklačná agentúra Slovensko

Kodaň zavádza povinné zelené strechy

Dátum: 25.02.2015, Zdroj: Inhabitat.com


Hlavné mesto Dánska Kodaň má ambiciózny plán chce sa stať do roku 2025 uhlíkovo neutrálnym mestom. Kodaň sa preto rozhodla  priať nariadenie v ktorom sa vraví, že všetky strechy nových budov so sklonom menším než 30° musia byť riešené ako vegetačné. Kodaň sa tak stane prvým mestom Škandinávie s takýmto nariadením. V súčasnej dobe je v Kodani približne 20000m2 plochých striech. Mesto verí, že sa im podarí každý rok zazeleniť približne 5000m2 striech.

V Nemecku boli za posledných 25 rokov postavené stovky zelených striech ako pre súkromné domy tak aj pre verejné budovy. V niektorých územných plánoch Nemeckých a Švajčiarskych miest sú v súčasnosti pre nové výstavby zelené strechy povinné. Bolo zistené, že zástavba s vegetačnými strechami zlepšuje nielen mikroklímu, ale zároveň znižuje náklady na odvod dažďových vôd. Okrem toho znižuje celkovú energetickú náročnosť budovy a zlepšuje vnútornú mikroklímu pre obyvateľov. Pri verejných budovách bolo zistené, že zelené strechy výrazne znižujú náklady na údržbu, keďže vykazujú menšie množstvo porúch.

   Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK