Národná recyklačná agentúra Slovensko

P. Pellegrini dnes otvoril Dni vidieka v parlamente so slovami:
„Milujeme naše Slovensko“

Dátum: 26.06.2015, Autor: Ing. Ján Plesník


Bratislava 25. júna 2015 (Kancelária Národnej rady SR) – Plánujme spoločne náš život na vidieku. V tomto duchu sa nesie už 15. ročník Dní vidieka. Ten dnes svojím príhovorom oficiálne odštartoval predseda parlamentu Peter Pellegrini, ktorý zároveň prebral záštitu nad aktuálnym ročníkom.

„Som veľmi rád, že sa darí už dlhé roky držať tradíciu, kedy môžu priestory Národnej rady SR zažívať Dni vidieka. Chcel by som veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorý sa podieľajú na príprave tohto podujatia, a ktorí sa venujú otázkam a problematike rozvoja života na vidieku, a to nielen poľnohospodárom, ale všetkým, ktorí na vidieku žijú a dotvárajú tak našu krásnu krajinu. Verím, že sa aj spolu s kolegami z Vidieckeho parlamentu budeme stretávať v budúcnosti na tej najvyššej úrovni čoraz častejšie. Veľmi sa mi páči motto Seniorského informačného centra, podľa ktorého by sme sa mohli všetci správať a nosiť ho v srdciach, a to znie, milujeme naše Slovensko,“ povedal P. Pellegrini počas oficiálneho otvorenia.

Jedným z hlavným cieľov dvojdňového stretnutia budú dnes a zajtra predovšetkým rozhovory so zákonodarcami o tom, čo slovenský vidiek potrebuje azda najviac. Debaty by sa nemali vyhnúť ani témam o jeho hlavných problémoch, a súčasne o možnostiach ich riešení, a predstavia sa aj aktivity, ktorým sa venujú jednotliví partneri a členovia. Program bude teda pestrý, a to najmä vďaka hlavnému organizátorovi podujatia. Tým je Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku, ktoré taktiež pod záštitou predsedu NR SR P. Pellegriniho funguje v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Vidiecke dni môžu byť pre mnohých aj lákadlo pre život v takomto prostredí, a aby sa práve takéto zázemie ľahšie stalo alternatívou pre život na vidieku

zdroj Národná rada Slovenskej republiky

Tohto významného stretnutia sa zúčastnila i Národná recyklačná agentúra Slovensko. V rámci prezentácie projektu zelenej a sociálnej politiky pre vidiek – do nového programovacieho obdobia predstavila NARA-SK riešenia pre Klimatické zmeny. Na praktických príkladoch ukázala, ako technické riešenia umožňujú zapájať do pracovného procesu ľudí z trhu práce a zároveň napĺňať Program obehového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Prednesené riešenia sa stretli s veľkých potleskom a hlavne s očakávaním, kedy sa začnú vo väčšej miere realizovať na Slovensku. V tomto smere bol medzi prvými Vidiecky parlament, ktorý ponúkol

Otvorenú spoluprácu pri šírení prestavených riešení.

V Bratislave 25.06.2015

       Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK