Národná recyklačná agentúra Slovensko

Seniorské informačné centrum

Dátum: 30.06.2015, Autor: Ing. Ján Plesník


A práve Dni vidieka v parlamente Národnej rady Slovenskej republiky priniesli novú spoluprácu Seniorského informačného centra a Národnej recyklačnej agentúry Slovensko. Motto „Plánujeme spoločne náš život na vidieku“  bolo prijaté oboma zúčastnenými stranami.

Cieľom je nájsť riešenia v cyklickom hospodárstve pre vytvorenie nových príležitostí pre mladých a tých, ktorí chcú pracovať a tým priniesť nové hodnoty pre rozvoj vidieka zlepšenie životných podmienok našich seniorov.    

V Bratislave 30. Júna 2015 Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK