Národná recyklačná agentúra Slovensko

Dokumenty NARA-SKNARA-SK predstavenie 2019


NARA-SK introduction 19.6.2018

NARA-SK katalog odporucanych rieseni 2019 V1Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK