Národná recyklačná agentúra Slovensko

     
     

Zelený Merkúr 2018

Projekt CE HOUSE - Dom vyhotovený z materiálov zo zhodnotených odpadov na princípe cirkulárnej ekonomiky


Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017

Projekt CE HOUSE - Dom vyhotovený z materiálov zo zhodnotených odpadov na princípe cirkulárnej ekonomiky


Zlatý mravec 2015

Projekt Inovatívne riešenia pre klimatické zmeny na princípe obehového hospodárstvaVšetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK