Národná recyklačná agentúra Slovensko

 

Predseda predsedníctva NARA-SK

     

Matej Plesník, DiS.

 

         
 

Predsedníctvo NARA-SK

     

Matej Plesník, DiS.

 

JK-BIZ, s.r.o

www.jkbiz-sk.webnode.sk

WEB

SK-Tex, s.r.o.

www.sk-tex.sk

WEB

EIB Consult, s.r.o.

www.eibconsult.sk

WEB

PR Krajné, s.r.o.

www.stered.sk

WEB
         
 

Dozorná rada NARA-SK

     

Ing. JÁn Plesník - XANTO

Stavby, rekonštrukcie, design

WEB

Ing. Štefan Repko

 

INTERTECH PLUS, s.r.o.

www.intertechplus.cz

WEB
         Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK