Národná recyklačná agentúra Slovensko

dažďové záhrady

VIAC

vsakovací chodník

VIAC

vsakovacie parkovisko

retencia 15L/m2

VIAC

vsakovacie parkovisko

z PVC dlažby retencia 12L/m2

VIAC

zelené parkovisko

VIAC

Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK