Kontakt

Národná recyklačná agentúra Slovensko
Sídlo: A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen                             Kontaktná adresa: Lieskovská cesta 24, 960 01 Zvolen

Kontaktná osoba
Ing. Ján Plesník

Telefónne číslo
+421 905 361 767

Email
naraslovensko@gmail.com

IČO: 42396336                                                                                                                                                    

DIČ: 2120446625                                                                                                                                                      

IČ DPH: neplatca                                                                                                                                       

Registrácia: reg. č. VVS/1-900/90-46230-1 dňom 26.05.2015, Ministerstvo vnútra SR                  

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)                                                         

Dátum vzniku: 26. 05. 2015

NARA-SK PIC Funding & tender opportunities (EDIA): 906827102

NARA-SK OID Number: E10060238

KONTAKTUJTE NÁS

Tešíme sa na vaše otázky

Adresa

Lieskovská cesta 24, Zvolen, 960 01

Telefónne číslo

+421 905 361 767

Sledujte nás

Facebook