CERUSI

NARA-SK má zastúpenie svojich expertov na medzinárodnom projekte CERUSI.

O Projekte CERUSI

Projekt CERUSI implementuje laboratórium karavanov v oblasti vidieckych sociálnych inovácií na budovanie zručností a kapacít pre sociálne inovácie a sociálne podnikanie. Vidieckym regiónom v strednej Európe často chýbajú podporné štruktúry, ktoré by ľuďom v tomto regióne pomohli udržať . Na rozdiel od mestských oblastí existuje len pár uzlov akcelerátora alebo iné možnosti, ktoré poskytujú podporu ľuďom, ktorí chcú vo svojej komunite niečo zmeniť k lepšiemu. Aj keď EÚ investovala veľa prostriedkov do regionálneho rozvoja, ľudia vo vidieckych regiónoch často nie sú projektmi oslovení, pretože inštitúcia, ktorá tieto projekty realizuje, sa opäť nachádza v porovnateľne dobre vybavených mestských oblastiach. Preto CERUSI prijíma inovatívny prístup karavanov RSI_LAB, prináša projekt ľuďom, zbiera výzvy v ich komunitách, ich nápady a poskytuje dočasný rámec podpory, ktorý sa má transformovať do partnerstva medzi miestnymi aktérmi, ktorí majú záujem priblížiť svoj región a podobne - zmýšľajúci rovesníci po celej CE.

CERUSI stavia na nástrojoch vyvinutých v iných projektoch EÚ zameraných na sociálnu inováciu a sociálne podnikanie CERUSI využije kurzy odbornej prípravy pre sociálne podnikanie a sociálnu inováciu vyvinuté v rámci projektu Sociálni tvorcovia, ktorí sa použijú na poskytovanie zainteresovaných občanov, inovátorov a prebiehajúci podnikatelia s modulmi odbornej prípravy na témy týkajúce sa SI. Ešte viac sa na SE zameriava projekt SENTINEL, ktorý vyvinul príručku pre SE, ktorá bude propagovaná prostredníctvom CERUSI. V neposlednom rade bude CERUSI aktívne presadzovať aj použitie modelu RAIN-Business, konceptu vypracovaného v rámci projektu EÚ LiveRuR, ktorý kombinuje princípy kruhového hospodárstva a sociálnej inklúzie s najmodernejšími modelmi rozvoja podnikania. Tieto prvky spolu a zmiešané s nadnárodnou výmenou poznatkov a skúseností pomôžu vidieckym regiónom využiť ich potenciál a vytvoriť sociálne inkluzívny regionálny rozvoj.