CircleVET

Čo je CircleVet?

CircleVet je nadnárodný projekt, ktorého celkovým cieľom je vyhodnocovať a vymieňať si metódy inteligentných praktík v oblasti cirkulárnej ekonomiky, zručností v odbornom vzdelávaní, príprave a vytvoriť komplexné porovnávanie praktických metód na európskej úrovni.

Projekt sa skladá z niekoľkých fáz, ako je pracovný výskum zameraný na identifikáciu inteligentných postupov vo výučbe a uplatňovaní princípov obehového hospodárstva založených na kritickom dizajnovom myslení a spoločnom dizajne. Rovnako hodnotenie potrieb s cieľom porozumieť požiadavkám poskytovateľa vzdelávania v troch vybraných sektoroch prípadovej štúdie (Móda, co-working, recyklácia) a študentom v partnerských krajinách.Výsledky sa prezentujú na nadnárodných stretnutiach a výsledkom toho bude systém hodnotenia inteligentných postupov vhodný na sebahodnotenie pedagógov a súhrnná správa.Zozbierané postupy, metódy a skúsenosti sú testované a preskúmané v troch tematických tréningových laboratóriách a to:

1. Testovanie obehových metód v móde
2. Testovanie obehových metód pri recyklácii
3. Testovanie obehových metód pre co-working a inovačné centrum

Na dosiahnutie tohto hlavného cieľa realizačná fáza projektu povedie k 4 hlavným výsledkom:

1. Vypracovanie najmenej 70 metód inteligentnej praxe v oblasti výučby a odbornej prípravy obehových zručností v Európe
2. Vývoj hodnotiaceho nástroja / katalógu kritérií
3. Odporúčania politiky.
4. Projektová eKniha.

Očakávania
Zvýšenie povedomia účastníkov o potrebe obehových ekonomických zručností v ich práci. Pripravenosť zdieľať svoje nové poznatky, učiť a povzbudzovať ostatných, aby pochopili prebiehajúci prechod k cirkulárnej ekonomike a jej potenciálu.
Získanie nových nástrojov pre facilitátorov na vzdelávanie a vyučovanie sociálnych inovácií v odbornom vzdelávaní.
Príručka o metódach poskytujúca jednoduché hands-on nástroje, ktoré poskytujú inovatívne metódy, motivujúce študentov k účasti.
Zvýšenie povedomia o obehovom hospodárstve a potenciáli miestnych akčných skupín na lokálnej úrovni
Cieľom hodnotenia praxe a modulov odbornej prípravy je získať vplyv na vedecký výskum, ale aj dizajn učebných osnov v školách, dospelých, mládežníkoch a poskytovateľoch odborného vzdelávania.
Projektové aktivity sú štruktúrované medzinárodnými stretnutiami a konkrétnymi míľnikmi.

Míľniky projektu
1. október 2018: Schôdzka o štarte v Berlíne, štart WP 1-4,6 + 7
2. december 2018: začala konštrukcia interaktívnych webových stránok, začať WP5
3. december 18 - február 2020: Hodnotenie a prezentácia inteligentnej praxe v TNM
4. apríl 2019: Posúdenie prezentácie
5. marec 2020: Tréningové laboratórium 1 (Móda - Turecko)
6. máj 2020: Tréningové laboratórium 2 (Recyklácia - Slovensko)
7. jún 2020: Tréningové laboratórium 3 (spolupracujúce - Nemecko)
8. jún 2020: Koniec WP3, WP5
9. september 2020: Publikovaná metóda eBook
10. september 2020: záverečné stretnutie v Berlíne, koniec WP1,2,4, 6 + 7