News
 

The third plenary meeting of the tExtended consortium took place from 14.11.-15.11.2023. We met in sunny Valencia, where we were welcomed at their premises by AIMPLAS, a non-profit research association in the plastics industry that offers comprehensive solutions including R&D projects, training, competitive and strategic intelligence, and...

Začiatkom Mája sa projektový tým NARA-SK zúčastnil na druhom oficiálnom stretnutí partnerov projektu tExtended financovaného grantovou schémou HORIZONT EURÓPA. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Portugalského partnera CITEVE pri meste Braga v Portugalsku. Na stretnutí sa uskutočnilo niekoľko schôdzí, kde sa riešil administratívny proces...

V roku 2023 sme začali aktívne pracovať spolu s partnermi z Českej republiky, EPMA z.s.p.o. na novom projekte Erasmus+ Cyberbox. Ide o gamifikovaný znalostný program, ktorý využíva umelú inteligenciu podporujúcu podnikavosť dospelých.

V piatok, 24. marca, sme sa opäť pozreli na energetické témy a možnosti riešení vyvstávajúcich otázok v rámci danej problematiky. V poradí druhý workshop zo série Energetické projekty v samosprávach združenie SSCC zorganizovalo tento krát v spolupráci s mestom Kežmarok, ktoré nás privítalo v priestoroch svojej historickej radnice. Primátor mesta...

V rámci medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO odprezentovali spoločnosť SK-TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným a Národná recyklačná agentúra Slovensko možnosti nakladania s textilným odpadom, ktorý sa už dnes stáva strategickou surovinou. Nadväzujú tak na výstupy z Medzinárodnej konferencie partnerstva obehového hospodárstva: Obehové...