EPD

Environmental product declaration - Environmentálna deklarácia o produkte

Čo to je vlastne EPD?

Environmentálne prehlásenie typu III podľa STN ISO 14025 je niekoľkostranový dokument, v ktorom sú uvedené a vyčíslené environmentálne aspekty a dopady daného výrobku či služby s ohľadom na celý jeho životný cyklus. Ide o dokument poskytujúci informácie o výrobcovi, výrobku a okrem toho je to súbor hodnôt, pomocou ktorých si môžeme učiniť predstavu, aké veľké sú environmentálne dopady daného výrobku. Podkladom pre zostavenie Environmentálneho prehlásenia III musí byť štúdia LCA (Life Cycle Assessment - Posudzovanie životného cyklu), zostavená v súlade so STN EN ISO 14040 a STN EN ISO 14044.

Na čo slúži životný cyklus?

Interpretácia životného cyklu slúži k prehľadnému prezentovaniu zistených poznatkov, napr. ktoré štádium životného cyklu produktu sa podieľa na environmentálnych dopadoch, kde dochádza k najväčšej materiálovej a energetickej náročnosti a podobne.

Na čo je dobrý EPD?

EPD je dokument, pomocou ktorého je možné vybrať si dodávateľa, ktorého výrobok má napr. nižšiu uhlíkovú stopu alebo produkuje s ohľadom na jeho životný cyklus menej odpadov či acidifikujúcich látok.

Využitie EPD

 • zohľadnenie výstupov EPD v systémoch komplexného hodnotenia kvality budov ako SBToolCZ, LEED, BREEAM a ďalšie
 • umožnenie verejnej prezentácie environmentálnych vlastností výrobkov - B2C

Konkurenčná výhoda

 • verejné preukázanie environmentálnej zodpovednosti producenta
 • nová a zároveň iná informácia o produkte
 • vstup na nové trhy, získanie nových zákaziek
 • prezentácia environmentálnych vlastností v medzinárodných databázach, napr. ENVIRONDEC

Optimalizácia výrobného procesu

 • potenciál znižovania nákladov za spotrebu energií, materiálov a surovín
 • potenciál znižovania produkcie odpadov a emisií
 • zmenšovanie dopadov na životné prostredie
 • podklad pro inováciu produktu a Eko-design

Efektívna komunikácie produktu

 • existencia normových pravidiel pre spracovanie EPD znamená obecnú zrozumiteľnosť dokumentu
 • údaje v EPD sú jednoducho databázovo spracovateľné
 • EPD, ako súhrn environmentálnych vlastných produktov, je predurčený pre verejnú komunikáciu, môže byť súčasťou obchodných podmienok a podmienkou vo verejnom obstarávaní.

Video vysvetľujúce čo je EPD od partnerskej nemeckej organizácie Institut Bauen und Umwelt e.V