Projekty

NARA-SK sa aktívne zapája do národných a medzinárodných projektov financovaných zo zdrojov EÚ smerujúcich k cieľom prechodu z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstva.

NÁRODNÉ PROJEKTY

Viac informácií

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

Viac informácií