en-ALL DIGITAL SUMMIT 2022

14/09/2022

Autor: Ing. Ján Plesník

Formovanie digitálnej transformácie s a pre všetkých - AD SUMMIT 2022

All Digital Summit 2022 sa koná v Prahe v dňoch 28. - 30. septembra 2022. Zameriava sa na účinky digitálnej transformácie v rôznych odvetviach a skupinách spoločnosti a na to, ako môžu digitálne (a iné) zručnosti pomôcť ľuďom identifikovať prínosy pre ich rast.

Summit 2022 má názov "Formovanie digitálnej transformácie s a pre všetkých" a bude zahŕňať hlavné prejavy na vysokej úrovni, panely, workshopy a informatívne zasadnutia. Tvorcovia politík, zainteresované strany v oblasti digitálneho vzdelávania, školitelia a pedagógovia, občianska spoločnosť a zástupcovia priemyslu sa po 2 rokoch online stretnutí zídu v Prahe, aby získali najnovšie poznatky o politických opatreniach, inováciách a projektoch súvisiacich s digitálnymi zručnosťami, vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie/rekvalifikácie. Zaujímavé možnosti vytvárania sietí budú zaručené v živom kontexte s viac ako 150 účastníkmi, aby sa mohli pripojiť a vymieňať si nápady.

Summit ALL DIGITAL sa zameriava na to, čo digitálna transformácia znamená v sektore digitálnych zručností a jej vplyv na vzdelávanie, najmä na zručnosti, ktoré musíte mať v moderných spoločnostiach. Podujatia tiež predstavia ponaučenia získané z nedávnej minulosti o tom, ako zlepšiť digitálne zručnosti v celej Európe prostredníctvom vzdelávania, vzdelávania a odbornej prípravy - najmä v neformálnom sektore.

Podujatia budú prezentovať rôzne perspektívy, pričom osobitnú pozornosť budú venovať účinkom digitálnej transformácie na mládež s ambíciou udržať Európsky rok mládeže a rozvoj inkluzívnej, technologicky pripravenej a nadčasovej spoločnosti.

Summit organizuje ALL DIGITAL a organizuje ho EPMA (ALL DIGITAL Czech member) a región Vysočina, ktoré podujatiu ponúkli konzistentnú podporu, keďže sa koná v Prahe, počas českého predsedníctva v Rade Európskej únie.

Program nájdete tu!

https://all-digital.org/adsummit/

Registrácie sú otvorené!

https://tceurope.wufoo.com/forms/q1jvskjx06orlrd/

Neváhajte nás kontaktovať pre akékoľvek ďalšie informácie na summite@all-digital.org