en-Cestovná mapa pre obehové hospodárstvo v SR

31/05/2021

Národná recyklačná agentúra Slovensko je súčasťou pracovnej skupiny pre tvorbu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike,