en-Danup2Gas - NEWSLETTER č. 11

01/09/2022

Autor: Bc. Dominika Fukerová

DanuP-2-Gas PROJECT
Podunajská oblasť má obrovský potenciál pre udržateľnú výrobu a skladovanie obnoviteľnej
energie. Dodnes je však tento región veľmi závislý od dovozu energie, zatiaľ čo podiel
energetickej účinnosti, rozmanitosti a obnoviteľných zdrojov energie je nízky. V súlade s cieľmi
EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2 sa projekt DanuP-2-Gas v nadnárodnom
energetickom plánovaní zameriava na podporu stratégií výroby a skladovania obnoviteľných
zdrojov energie v podunajskej oblasti prepojením odvetvia elektrickej energie a plynu.

Zároveň Vás pozývame na stakeholder event, ktorý bude v Sofii v Bulharsku a zároveň aj online.