en-Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa

03/02/2021

Autor: Ing. Ján Plesník

https://www.environmentalnehodnotenie.sk/