en- Európska komisia pripravuje Stratégiu EÚ pre trvalo udržateľné textílie

13/04/2021

Európska komisia je pripravená začať v nasledujúcich mesiacoch rozvíjať novú "komplexnú stratégiu pre textil", skupina 65 rôznych organizácií občianskej spoločnosti sa spojila, aby stanovila svoju víziu spravodlivého a udržateľného odvetvia TGLF. Urobili to zverejnením neoficiálnej (alebo "tieňovej") stratégie, v ktorej navrhujú súbor legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ktoré môže EÚ podniknúť s cieľom prispieť k spravodlivejším a udržateľnejším hodnotovým reťazcom TGLF.

https://fairtrade-advocacy.org/our-work/eu-policies/textile/
https://www.ccre.org/en/actualites/view/4146
https://www.zmos.sk/mesta-a-obce-v-akcnom-plane-pre-obehove-hospodarstvo-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616