en-EVVO - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

09/06/2022

Autor: Ing. Ján Plesník

Kolektív NARA-SK pre Vás pripravil environemntálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Súčasťou je i hodnotenie integrovaných projektových zámerov rozvoja regiónu, spracovanie štúdií realizovateľnosti na sociálnych dopadoch na obyvateľov, environmentálnych zväzkoch voči prírode a ekonomickej primárnej návratnosti udržateľnosti projektového zámeru a environemntálne hodnotenie dopadov zámeru na krajinu a obyvateľov so stanovením merateľných ukazovateľov.