en-NARA-SK v medzinárodných aktivitách

09/04/2021

NARA-SK sa už od svojho založenia pravidelne zúčastňuje na medzinárodných aktivitách, či už ako partner projektu alebo stakeholder.

https://circlevet.eu/testing-circular-methods-in-recycling/
https://handsonplastic.wordpress.com/
https://issuu.com/gelnta/docs/hope_e-book