en-NP VÝSKUM: MNO A SAMOSPRÁVA: Výskum občianskej spoločnosti a mimovládneho neziskového sektora

24/05/2021

Dovoľujeme si Vám zaslať informačný balíček ku školeniu, v ktorom nájdete linky na publikácie a ďalšie informácie k národnému projektu " Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík"