en-Obehové hospodárstvo - textilný odpad

05/01/2021

Autor: NARA-SK

Záverom z Medzinárodnej konferencie zo dňa 10.-11.10.2019 konanej na TUZVO Zvolen Obehové hospodárstvo - textilný odpad (konferencia bola súčasťou EÚ/ECES kampane International Circular Week 2019) bola prezentácia existujúcich stavebných riešení s použitím textilných výrobkov získaných z textilných odpadov z bytového, priemyselného a automobilového priemyslu. Príklady riešení pre priemyselné stavby, občianska a bytová výstavba, dopravná infraštruktúra a zelená infraštruktúra je priložená ku stiahnutiu.