en-Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve

10/11/2021

Autor: Ing. Ján Plesník

Regionálna samospráva pre efektívne implementovanie záverov a požiadaviek plánovania a stratégie regionálneho rozvoja musí integrovať problematiku opierajúcu sa o sociálne , environmentálne a ekonomické hľadisko.