en-Podporte dobrú myšlienku svojimi 2%!

02/04/2021

Aj Vy môžete pomôcť šíriť environmentálne vzdelávanie, realizovať urýchlený prechod z lineárnej ekonomiky na obehové hospodárstvo. Stačí ak nám darujete svoje 2% a my vďaka nim budeme:
-rozvíjať vzdelávacie projekty v oblasti obehového hospodárstva
-organizovať medzinárodnú online konferenciu OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO
-vytvárať partnerstvá s uzavretým cyklom s problematikou odpadového hospodárstva

Údaje o prijímateľovi:

https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3857829454e4d2b0bc

Ďakujeme!