en-Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy

13/04/2021

Počas dvoch dní, 20. -21.10.2020, Slovenská inovačná a energetická agentúra(SIEA) zorganizovala online tematickýseminárvsúlade s plánom implementácie medzinárodného projektu SHREC,ktorý je financovaný z programu Interreg Europe.

https://www.siea.sk/pozvanky/poziadavky-na-stavebne-profesie-pri-realizacii-strategie-bezuhlikovej-europy/
https://www.siea.sk/pozvanky/poziadavky-na-stavebne-profesie-pri-realizacii-strategie-bezuhlikovej-europy/