en-ROBIN

26/03/2023

Autor: Bc. Dominika Fugger

Sme poctení, že expert z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko bol pozvaný do poradného výboru pre trojročný medzinárodný projekt financovaný Európskou Úniou s názvom ROBIN. Poradný výbor – ROBIN (robin-project.eu)

Projekt ROBIN má za cieľ posilniť európske regióny, aby prispôsobili svoje modely riadenia a štruktúry spôsobom, ktorý urýchli dosahovanie cieľov obehového biohospodárstva a zároveň podporuje sociálne inovácie a zohľadňuje rôzne územné kontexty. V piatich európskych regiónoch, ktorých súčasťou je aj Žilinský samosprávny kraj, bude ROBIN napomáhať obehovosti nasledujúcimi aktivitami:

  • Pomôže prispôsobiť svoje modely riadenia tak, aby podporovali rozširovanie biologických hodnotových reťazcov ich ekosystému
  • Naučí prepájať a získavať poznatky od kolegov a spolupracovať s Úradom pre koordináciu a podporu iniciatívy obežných miest a regiónov Európskej komisie (CCRI-CSO)
  • Bude prinášať vylepšené modely regionálneho riadenia so zvýšeným zapojením stakeholderov, ktoré budú urýchľovať prechod európskych regiónov na obehové biohospodárstvo

Čo to prinesie pre Žilinský samosprávny kraj? V rámci projektu ROBIN plánujú slovenskí partneri projektu Rozvojová Agentúra Žilinského samosprávneho kraja a PEDAL Consulting s pomocou expertov z NARA-SK ako poradného orgánu a spoluprácou so Slovenským biohospodárskym klastrom adresovať výzvy spojené s bio ekonomikou Žilinského kraja a implementovať stratégie na odstránenie týchto výziev pri prechode na obehové biohospodárstvo. Do tohto procesu budú zapojení a pozvaní do spolupráce aj lokálny stakeholderi.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu https://robin-project.eu/, ale tiež na stránke NARA-SK v časti "Medzinárodné projekty".