en-SK-TEX a NARA-SK na CONECO spoločne o textile

17/05/2023

Autor: Ing. Ján Plesník

V rámci medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO odprezentovali spoločnosť SK-TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným a Národná recyklačná agentúra Slovensko možnosti nakladania s textilným odpadom, ktorý sa už dnes stáva strategickou surovinou. Nadväzujú tak na výstupy z Medzinárodnej konferencie partnerstva obehového hospodárstva: Obehové hospodárstvo – textilný odpad konanej na Technickej univerzite vo Zvolene v roku 2019.

V spoločnej prezentácii predstavili riešenie spoločnosti SK-TEX (bytový, odevný a priemyselný textilný odpad) a PR Krajné (textilný odpad z automotivu). Riešenia sú overené aplikovaným výskumom a dnes ich už realizuje podnik obehového hospodárstva POH s.r.o., "registrovaný sociálny podnik".