en-Štúdia TEXTIL

12/04/2023

Autor: Bc. Dominika Fugger

Štúdia na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu bola sprístupnená

Na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sprístupnená Štúdia na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu, na vzniku ktorej sa podieľala aj Národná recyklačná agentúra Slovensko ako člen pracovnej skupiny pre textil zriadenej MŽP SR. Táto štúdia detailne popisuje súčasný stav nakladania s textilným odpadom na Slovensku, súčasnú legislatívu, možnosti využitia textilného odpadu, ale tiež smerovanie Európskej Únie, ktoré Slovensko bude nasledovať. Súčasťou štúdie sú tiež návrhy na opatrenia, ktoré by Slovensko malo prijať do roku 2025, kedy sa spustí povinný zber textilu ako samostatného prúdu odpadov. Kľúčová je otázka: "Čo sa bude diať s textilom po jeho vytriedení?".

Pracovná skupina pokračuje v stretnutiach, návrhoch na riešenia, ale tiež zbiera príklady dobrej praxe zo zahraničia, kde sú v otázke textilného odpadu ďalej. Národná recyklačná agentúra ako jediný stredoeurópsky partner medzinárodného projektu tExtended bude pokračovať v svojej snahe prispieť návrhmi, ktoré by podporili obehovosť textilného priemyslu od jeho designu a vzniku až po znovu použitie vytriedeného textilu.

Štúdiu nájdete na tomto linku https://www.minzp.sk/odpady/textil/