en-tExtended - druhé stretnutie partnerov v Porte, Portugalsko

09/08/2023

Autor: Bc. Dominika Fugger

Začiatkom Mája sa projektový tým NARA-SK zúčastnil na druhom oficiálnom stretnutí partnerov projektu tExtended financovaného grantovou schémou HORIZONT EURÓPA. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Portugalského partnera CITEVE pri meste Braga v Portugalsku. Na stretnutí sa uskutočnilo niekoľko schôdzí, kde sa riešil administratívny proces projektu a aktuality z jednotlivých pracovných balíkov. Okrem týchto pracovných stretnutí pre nás partneri pripravili niekoľko exkurzií do spoločností, ktoré sú partnermi v projekte. Navštívili sme fabriku Têxteis J.F. Almeida založenú v roku 1979 v Guimaraes. Táto fabrika zamestnáva viac ako 800 kvalifikovaných odborníkov s moderným priemyselným vybavením a v jej výrobnom reťazci je zahrnutý celý proces vzniku textílií od prípravy vlákien a pradenia, cez medzistupne tkania, farbenia a konečnej úpravy až po finalizáciu konfekcie a expedíciu. V projekte tExtended má v úmysle byť jedným z demonštrantov výstupov projektu. Jeho textilná vertikalita s moderným a veľmi diverzifikovaným strojovým parkom je k dispozícii pre najrozmanitejšie testy a skúšky.

Ďalšou fabrikou, ktorú sme navštívili bola spoločnosť MTEX, ktorá je v popredí inovácií už 13 rokov a vyvíja špičkové technológie pre textilný a obalový priemysel. V projekte tExtended bude pracovať najmä na procese dezinfekcie prúdu textilného odpadu pomocou O3, UVC alebo ich kombináciou. MTEX bude tiež pracovať na vývoji efektívnejšieho predvádzacieho stroja na triedenie textilného odpadu.

Poslednou exkurziou bola obhliadka výrobných a testovacích priestorov hosťovskej organizácie CITEVE. CITEVE - Technologické centrum pre textilný a odevný priemysel v Portugalsku je súkromná nezisková organizácia aktívna od roku 1989 ako referenčná organizácia na národnej a európskej scéne v oblasti výskumu, inovácií a podpory transferu technológií pre textilný a odevný priemysel. V projekte tExtended je CITEVE zodpovedné za vývoj procesov a technológií umožňujúcich vysokokvalitné aplikácie a využitie textilného odpadu.

Po výživnom dvojdňovom projektovom stretnutí naša pracovná cesta pokračovala na konferenciu ITechStyle konajúcu sa v susednom Porte. Táto konferencia trvala tri dni a prezentovali na nej svoje projekty a najnovšie výsledky poprední zástupcovia textilného priemyslu, vedy a výskumu v Európe. Na tejto konferencií sme sa zúčastnili ako poslucháči a nadviazali sme nové dôležité partnerstvá.

Môžeme konštatovať, že naším partnerstvom v projekte tExtended sme sa dostali do spoločnosti textilných leadrov v Európe a tešíme sa na ovocie, ktoré prinesie projekt tExtended pre Slovensko.