en-Textiles in Europe's circular economy

28/03/2021

Textil je pre našu spoločnosť zásadný a poskytuje nám oblečenie, obuv, koberce, záclony, nábytok atď. Pre domácnosti, kancelárie a verejné budovy. Textilný priemysel zamestnáva milióny ľudí na celom svete, vďaka čomu patrí medzi najväčšie na svete a je dôležitou súčasťou európskeho výrobného priemyslu. Výroba a spotreba textilu však majú významné environmentálne, klimatické a sociálne dopady využívaním zdrojov, vody, pôdy a chemikálií a emisiou skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Tento brífing poskytuje európsku perspektívu environmentálnych a klimatických tlakov z textilnej výroby a spotreby a diskutuje o tom, ako cirkulárne obchodné modely a regulácia môžu pomôcť posunúť nás k obehovému textilnému hospodárstvu. NARA-SK už dnes prezentuje stavebné riešenia s použitím textilných izolácií v praxi.