en-Voda –pôda–zelená politika a podnikateľské subjekty

13/06/2021

Cieľom NARA-SK je urýchlený prechod na obehové hospodárstvo. Každá zmena začína najprv osvetou, ale potom treba zapojiť do spolupráce odborníkov na dané témy. V téme vody ide hlavne o  dodržiavanie zákonov a legislatívy, správne vypočítaný technický návrh riešení.

Viac sa dozviete v prednáške nášho člena Ing. Vladimíra Mosného, PhD. prezentovanej na Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.