en-CyberBox - Gamifikovaný znalostný program

22/02/2023

Autor: Ing. Ján Plesník

Pre rok 2023 sme pre Vás spoločne s partnermi z Českej republiky, EPMA z.s.p.o. - Agentúra pre európske projekty & management a spolok CZECH.UP, pripravili nový projekt Erasmus+Cyberbox - gamifikovaný znalostný program využívajúci umelú inteligenciu podporujúcu podnikavosť dospelých. Predstavuje pokračovanie vznikajúcej platformy pre gamifikované tréningy CZECH.UP JukeBOX. Prvé úspešné LP JukeBOX je "LP CZECH.UP Business GameBOX" na tému Finančná gramotnosť jednotlivcov a startupov (tímov).

LP CZECH.UP Business CyberBOX je pokračovanie na tému Kyberbezpečnosť.

V hre hráči zažijú najbežnejšie aktuálne typy kybernetických útokov, ako sú:● prvky využívajúce sociálne hackovanie a sociálny inžiniering (psychologická manipulácia, kde útočník priamo využíva neznalosť obete a je schopný pomocou vymyslených príbehov a s využitím svojich komunikačných zručností vymámiť z obete prístupy a heslá prípadne priamo prístup k počítaču/serveru obete). ● phishing (rybárenie) - ďalšia forma sociálneho inžinierstva rozosielanie podvodných správ cez sociálne siete a emailom s cieľom dostať sa k heslám či bankovým údajom obete.● Malware a jeho najčastejšie typy - spyware (špehovací softvér), adware (reklamný softvér), ransomeware (vydieračský softvér) a pod. Vy, ktorí už teraz uvažujete, že by ste chceli na platforme CZECH.UP JukeBOX spolupracovať, neváhajte sa zapojiť a staňte sa stakeholderom a spolutvorcom ďalších LP. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej stránky https://www.narask.sk/kontakt/. Už teraz sa tešíme na spoluprácu s vami na nových projektoch.