en-Interreg DanuP-2-Gas Newsletter č.3

13/07/2021

Autor: Bc. Dominika Fukerová

Dunajský región obsahuje obrovský potenciál pre udržateľnú produkciu a skladovanie obnoviteľnej energie. Napriek tomu je tento región dodnes vysoko závislý na energetických dodávkach zvonku, zatiaľ čo energetická efektivita, diverzita a podiel obnoviteľných zdrojov je nízky. V súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2, podporí DanuP-2-Gas nadnárodné energetické plánovanie podporou stratégií výroby a skladovania obnoviteľných zdrojov energie v podunajskej oblasti prepojením odvetví elektrickej energie a plynu.