en-Interreg DanuP-2-Gas Newsletter č.6

25/01/2022

Autor: Bc. Dominika Fukerová

Podunajská oblasť má obrovský potenciál pre udržateľnú výrobu a skladovanie obnoviteľnej energie. Dodnes je však tento región veľmi závislý od dovozu energie, zatiaľ čo podiel energetickej účinnosti, rozmanitosti a obnoviteľných zdrojov energie je nízky. V súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2 sa projekt DanuP-2-Gas v nadnárodnom energetickom plánovaní zameriava na podporu stratégií výroby a skladovania obnoviteľných zdrojov energie v podunajskej oblasti prepojením odvetvia elektrickej energie a plynu.

Viac sa dozviete v priloženom newsletteri