en-MARIÁN NERADNÝ: SPRAVME Z MÍNUSU PLUS A POMÔŽEME ZMENŠIŤ CHUDOBU

29/04/2021

Šancou pre komunity sú zelené pracovné miesta.
Súčasnú zložitú situáciu v súvislosti s pandémiou je možné vnímať aj ako príležitosť na prebudovanie systému zamestnávania ľudí, ktorí žijú v chudobe na okraji spoločnosti. Ľuďom zabezpečuje prácu a zamestnávateľom pracovné sily. Tejto oblasti sa Marian Neradný zo sekcie sociálnej politiky marginalizovaných rómskych komunít Národnej recyklačnej agentúry Slovensko venuje od roku 2017. Vtedy však bola iná doba ako dnes. Vtedy bol na trhu práce obrovský nedostatok pracovnej sily.

"Podarilo sa nám prevažne do automobilového priemyslu dostať vyše tristo ľudí, až zhruba 95 percent boli Rómovia, aj z marginalizovaných komunít," hovorí Neradný. "A zistili sme, kde je vlastne problém."