en-DANUP-2-GAS: OPTIMALIZAČNÝ NÁSTROJ

22/02/2023

Autor: Ing. Ján Plesník

Vo svojej osvete, výchove a vzdelávaní poskytujeme podporu budovania Regionálnych centier obehového hospodárstva - RCOH, systémového prechodu na obehové hospodárstvo. Pre regionálny rozvoj za dodržania environmentálnej zodpovednosti, sociálnej vyváženosti a ekonomickej udržateľnosti je využitie výstupov projektu DanuP-2-Gas: Inovatívny model na podporu energetickej bezpečnosti a rozmanitosti v podunajskej oblasti prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie.

Súčasťou systémového riešenia RCOH je i centrum energeticky - P2G hub pre optimálnu veľkosť centra z hľadiska potrieb a možnosti všetkých druhov obnoviteľných zdrojov energie.

Národná recyklačná agentúra Slovensko poskytuje podporu záujemcom pri používaní programu Optimalizácie energetického mixu DanuP-2-Gas.

  • vyrábať bioplyn a biouhlie zo suchej aj mokrej biomasy
  • vyrábať elektrinu z bioplynu s prídavkom vodíka
  • používať elektrolýzu na výrobu vodíka
  • produkovať syntetický plyn z biouhlia
  • kombinovať bioplyn, syntetický plyn, CO2 a vodík na výrobu metánu (CNG)
  • byť spojená s existujúcim zariadením na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, aby mohla využívať svoju zelenú elektrinu
  • byť spojené s existujúcim priemyselným zariadením, aby sa mu poskytlo CNG vyrábané udržateľným spôsobom
Výsledkom optimalizácie nie je len špecifikácia získaného P2G hubu, ale zahŕňa aj časové diagramy spotrebovanej a vyrobenej energie a materiálu, t.j. nástroj tiež poskytuje optimalizované plánovanie prevádzky P2G hubu.
Výsledkom optimalizácie nie je len špecifikácia získaného P2G hubu, ale zahŕňa aj časové diagramy spotrebovanej a vyrobenej energie a materiálu, t.j. nástroj tiež poskytuje optimalizované plánovanie prevádzky P2G hubu.

                                                              Zjednodušená schéma P2G hub.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nástroja optimalizácie, môžete sa s dôverou obrátiť na projektového manažéra NASRA-SK: Bc. Dominika Fukerová pressnarask@gmail.com, alebo nás kontaktujte prostredníctvom našej stránky https://www.narask.sk/kontakt/.